การยึดทรัพย์เมื่อเป็นหนี้ ตอนที่ 2

การยึดทรัพย์เมื่อเป็นหนี้ ตอนที่ 2

แนะ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยึดทรัพย์เมื่อเป็นหนี้ บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต ตอนที่ 2

   จากบทความก่อนหน้านี้ที่เราได้เคยเขียนไปเกี่ยวกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมื่อเราเป็นหนี้พวก บัตรกดเงินสด แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องถูกยึดทรัพย์สิน ไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างในเบื้องต้น วันนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าในขั้นต่อๆไปนั้น จะมีเรื่องอะไร และหลักเกณฑ์อะไรกันต่อบ้างครับ

⒋ มีทรัพย์สินประเภทไหนบ้างที่ห้ามยึดหรืออายัด

ซึ่งมาว่ากันในทางปฏิบัติแล้วนั้น ตัวของกฎหมายเองก็ไม่ได้โหดร้ายจนถึงขั้นให้เจ้าหนี้ผู้ออกบัตรกดเงินสด ยึดทุกอย่างที่เรามีจนเรียกได้ว่า ไม่เหลืออะไรเลย ขนาดนั้นนะครับ โดยสิ่งของหรือทรัพย์สินที่เราได้รับการยกเว้นไว้โดยที่ไม่ต้องโดนอายัดหรือโดนยึดนั้นก็คือ โดยยึดตามมาตรา 285 และ 256 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และคำสั่งกรมบังคับคดีที่ 334/2521 ตามด้านล่างนี้

- เครื่องนุ่มห่มเอาไว้หลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือพวกเครื่องใช้สอยส่วนตัว โดยที่คำนวณราคาออกมารวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ยกตัวอย่างเช่น เก้าอี้ เครื่องครัว เสื้อผ้า โต๊ะกินข้าว แต่ถ้าคำนวณรวมออกมาแล้วเกิน 50,000 นั้นเจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้เรานั้นสามารถที่จะยึดได้ครับ

- อุปกรณ์เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพ หรือนำไว้ใช้ประกอบวิชาชีพ โดยที่คำนวณราคาออกมารวมกันแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากลูกหนี้นั้นทำงานเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ และถ้าหากว่าตัวคอมพิวเตอร์ของลูกหนี้นั้นราคาไม่เกิน 100,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นไว้ไม่ต้องให้โดนเจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเรายึดได้ครับ แต่ถ้าหาก คำนวณราคาออกมารวมกันแล้วเกิน 100,000 บาทนั้นสามารถที่จะยึดได้ครับ

- รถยนต์ หรือรถมอเตอร์ไซด์ ถ้าหากว่ายังติดไฟแนนซ์อยู่นั้น เจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเราจะไม่สามารถยึดได้ครับ นั้นก็เพราะว่ากรรมสิทธิ์ของรถนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์อยู่นั้นเองครับ - เงินเดือน ถ้าหากว่าลูกหนี้ทำงานเป็นข้าราชการ เจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเราจะไม่สามารถ ที่จะยึด หรืออายัดเงินเดือนได้เลย

- เงินเดือน ถ้าหากว่าลูกหนี้ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย มีรายได้ไม่ถึง 10,000 บาท เจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเรา จะยึดหรืออายัดเงินเดือนของเราไม่ได้เลย

- เงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเงินที่ลูกหนี้นั้นสามารถที่จะเก็บเป็นเงินสะสมเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ใช้ในยามเกษียณนั้น ตามหลักแล้ว เจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเรา จะไม่สามารถยึดหรืออายัดไว้ได้เลย - เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ เจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเรา จะไม่สามารถที่จะยึดหรืออายัดไว้ได้เลยครับ

⒌ ในการที่จะยึดหรืออายัดนั้น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

โดยตามหลักการคร่าวๆแล้วนั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นจะมีอำนาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้แทนเจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเราตามคำพิพากษาทุกอย่างเลยครับ โดยที่เริ่มแรกนั้นเจ้าพนักงานจะส่งหมายบังคับคดีให้กับตัวลูกหนี้ โดยที่จะส่งมาทางไปรษณีตอบรับ หรือเอาไปปิดหมายที่บ้านของลูกหนี้ และหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะมีอำนาจเท่าที่จำเป็นในการค้นบ้าน หรือสถานที่ค้าขายของลูกหนี้ รวมทั้งมีอำนาจที่จะยึด และตรวจสอบสมุดบัญชีหรือเอกสาร และกระทำการใดๆ ตามที่สมควร เพื่อที่จะเปิดบ้าน สถานที่ ตู้นิรภัย หรือสถานที่ที่เก็บของทุกประเภทของลูกหนี้ด้วย และถ้าหากมีการขัดขวาง เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมีอำนาจที่จะขอให้ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือในการบังคับคดีได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะ เพื่อให้เกิดการดำเนินการเหล่านี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องทำระหว่างในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น และตกในวันทำการปกติเท่านั้น และจะต้องไม่ยึด หรืออายัดทรัพย์เกินกว่าจำนวนที่ลูกหนี้พอที่จะชำนะหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะว่า ในกรณีที่อายัดเงินเดือนของลูกหนี้นั้น เจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเรา จะต้องเป็นผู้สืบ และมาแถลงต่อ เจ้าพนักงานบังคับคดีว่า ตัวลูกหนี้นั้นประกอบอาชีพ หรือมีหน้าที่การงานอยู่ที่ใด และเมื่อเจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเราแถลงรายละเอียดเสร็จครบถ้วนแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดี ก็จะออกหนังสือแจ้งอายัดไปยังนายจ้างตามที่โจทย์ซึ่งก็คือเจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเราแถลง เพื่อให้นายจ้างส่งเงินมาให้ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีโดยตรงเลยนั้นเอง

⒍ ถ้ารถยังติดไฟแนนซ์อยู่จะเป็นอย่างไร

ทรัพย์สินที่เราสามารถที่จะโดนยึด หรืออายัดได้นั้น จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น เพราะฉะนั้น ถ้าหากตัวเราเองเป็นแค่ลูกหนี้ที่ครอบครอง และขับรถ หรือมอเตอร์ไซค์ที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ รถ หรือมอเตอร์ไซค์เหล่านี้จะถูก เจ้าหนี้ผู้ที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับเรานั้นยึดหรืออายัดไม่ได้เลยครับ สาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่า รถ และ มอเตอร์ไซค์ที่เราใช้ขับเหล่านั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟแนนซ์อยู่นั้นเอง ก็คือมันยังไม่ใช่ของเรา เค้ายึดหรืออายัดไม่ได้นั้นเองครับ

จริงๆแล้วเรายังมีข้อมูลเหลืออีกประมาณ 4 ข้อที่เป็นประโยชน์ เราจะเอาไว้มาต่อในครั้งหน้า เป็นบทความสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับ คอยติดตามกันนะครับผม